© Raw Market Shop

365 : A6

S$10.70Price
10.4cm x 14.8cm
380 pieces / plain inside 

4 colours: Sakura (pink), kouzo (kraft), yuki (white), sumi (black)
Colour
0